جدیدترین تحقیق

جدیدترین تحقیق

راهکارها برای پیشگیری از رشوه

تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه ها نشانگر این است که برای حذف یا کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم که با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می پذیرد)، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آنکه از طریق طراحی رویه های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند. همانگونه که در دنیای پزشکی تاکید بر این است که پیشگیری بهتر از درمان است و از این طریق با هزینه کمتر و سریعتر می تــوان به مقصود رسید، در اینجا نیز تاکید می کنیم که فرهنگ سازمانی این قابلیت را دارد که بتواند مانع از بروز بسیاری از جریانات توأم با فساد اداری گردد. فرهنگ سازمانی از کارکـــردهای گوناگونی برخوردار است. و می تواند با معرفی الگوی رفتاری مطلوب به کارکنان، رفتار آنان را کنترل کند. فرهنگ سازمانی ازطریق تثبیت شیوه های مطلوب انگیزش، به رفتار کارکنان جهت می دهد. همچنین فــــرهنگ سازمانی ازنظر اجتماعی به عنوان چسبی به حساب می آید که می تواند ازطریق ارائه استاندارد مناسب (در رابطه با آنچه که باید اعضای سازمان انجام دهند یا بگویند) اجزای سازمان را به هم متصل می کند. اهمیت فرهنگ سازمانی در شکل دادن به رفتار کارکنان و القای تعهد درونی در آنان به حدی است که استانلی دیویس در کتاب مدیریت فرهنگ سازمانی خود، به مجموعه آن نام سازمان غیررسمی را می دهد که می تواند باعث شود در افراد نوعی تعهد و احساس مسئولیت نسبت به چیزی به وجود آید که آن چیز، بیش از منافع شخصی فرد است. درعین حال، برنامه هایی وجود دارند که متمرکز بر فرهنگ جامعه بوده و به منظور پیشگیری از ایجـــاد فساد طراحی شده اند. ازجمله این برنامه ها، طرح میثاق سلامت است که سازمان جهانی شفافیت آن را مطرح کرده و هدف آن محفوظ نگه داشتن تعاملات همگانی از فساد است. در اصل میثاق سلامت، یک سوگند نامه لازم الاجرا بین سازمانهای دولتی (به عنوان ارائه دهندگان خدمات) و موسسات و افراد (به عنوان مراجعه کنندگان به دولت) است، به طوری که آنها رشوه ندهند و دولت و اجزای آن رشوه نگیرند.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,رشوة,رشوة In English,رشوة الحكم في Pes 2016,رشوة بالانجليزي,رشوة مجلس الدولة,رشوة في المغرب,رشوة الشرطة بالمغرب,رشوة قطر للفيفا,رشوة الحكم في Pes 2013,رشوة شرطي المرور,رشوه به انگلیسی,رشوه دادن به انگلیسی,رشوه دادن,رشوه دادن در جدول,رشوه دادن و گرفتن,رشوه دادن به کودکان,رشوه دادن به کودک,رشوه دادن پرسشکده,رشوه دادن به معلم,دادن رشوه برای گرفتن حق,حکم رشوه دادن,رشوه گیر در جدول,رشوه خواری در ایران,رشوه خواری در فوتبال ایران,رشوه چيست,رشوه خواري چيست,رشوه در اسلام,حکم رشوه در اسلام,رشوه در دین اسلام,تعریف رشوه در اسلام,رشوه در قانون مجازات اسلامی,رشوه خواری در اسلام,رشوه دادن در اسلام,رشوه در فقه اسلامی,مقاله رشوه در اسلام,احکام رشوه در اسلام,رشوه قهرمانی,نتیجه رشوه قهرمانی,رشوه محسن قهرمانی,رشوه گیری قهرمانی,ماجرای رشوه قهرمانی,رشوه گرفتن قهرمانی,رشوه به قهرمانی,رشوه خواری قهرمانی,رشوه گرفتن محسن قهرمانی,رشوه گیری محسن قهرمانی,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:31 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 صفحه بعد